МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

МЕРТ ВИСТУПАЄ ЗА ПОШИРЕННЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПРИНЦИПУ НА СОД

 

24 листопада 2015 року

 

Департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України оприлюднив Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу», яким, зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

 

MERT-vystupayet-za-rasprostraneniye-deklarativnogo-printsipa-na-SOD

 

 

У пояснювальній записці до документу говориться про те, що надмірна кількість документів дозвільного характеру, отримання яких вимагається чинним законодавством від суб'єктів господарювання, для здійснення того чи іншого виду господарської діяльності, значно ускладнює умови ведення бізнесу, лягає на підприємців додатковим регуляторним тягарем.

 

З метою усунення надмірних чи невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності в рамках реалізації підпункту 2 пункту 101 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р та пунктів 5, 7-11, 19, 116 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №357-р розроблено законопроект спрямований на скасування або переведення на декларативні/реєстраційні процедури окремих процедур одержання документів дозвільного характеру та ліцензії на провадження туроператорської діяльності.

 

Відповідно до представленого законопроекту у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, №47, ст.251 із наступними змінами) пропонується:

 

1) абзац другий статті 5 викласти у такій редакції:

 

«суб'єкти господарювання – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які подали декларацію суб'єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання відповідно до вимог цього Закону;»;

 

2) статтю 18 викласти у такій редакції:

 

«Стаття 18. Декларація суб'єкта оціночної діяльності

 

Декларація суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання (далі – декларація) є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності здійснення оціночної діяльності у формі оцінки майна за напрямами, що в ній зазначені.

 

Форма декларації затверджується Фондом державного майна України.

 

У декларації зазначаються найменування суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, його місцезнаходження (адреса), код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі, напрями оцінки майна, щодо яких здійснюється практична діяльність.

 

За подання декларації плата не справляється.

 

Оцінка майна, яка проведена суб'єктом господарювання, декларація якого не була подана у порядку, встановленому цим Законом, є недійсною.

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5 цього Закону, визнаються суб'єктами оціночної діяльності відповідно до положень, що регулюють їх діяльність.»;

 

3) статтю 19 викласти у такій редакції:

 

«Стаття 19. Порядок подання декларації суб’єкта оціночної діяльності

 

Декларація подається суб'єктом господарювання або уповноваженим ним представником особисто або надсилається засобами поштового зв’язку чи за допомогою засобів телекомунікацій до Фонду державного майна України або до центру надання адміністративних послуг. До декларації додається довідка про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарювання, за формою, встановленою Фондом державного майна України та копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці.

 

Вимагати подання інших документів забороняється.

 

Датою подання декларації вважається дата її надходження до Фонду державного майна України чи до центру надання адміністративних послуг або (у випадку надсилання декларації поштовим зв’язком) дата подання відповідного конверту підприємству поштового зв’язку.

 

Суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу подання декларації, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію.»;

 

4) статтю 20 виключити;

 

5) статтю 22 викласти у такій редакції:

 

«Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності

 

Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, декларації яких було подано до Фонду державного майна України.

 

У Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, які подали декларації, напрями оцінки майна, які зазначені у декларації, місцезнаходження суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна.

 

Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності розміщується на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України, який забезпечує загальний та безоплатний доступ до такого реєстру за допомогою мережі Інтернет.»;

 

6) в абзаці шостому частини другої статті 23 слова «та сертифікатів» виключити.

 

 

 

Порівняльна таблиця

 

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні»


 

Зміст положення (норми)
чинного законодавства

 

 

Зміст відповідного
положення (норми) проекту акта


 

Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності


Суб'єктами оціночної діяльності є:

 

суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;

 

 

Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності

 

Суб'єктами оціночної діяльності є:

 

суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які подали декларацію суб'єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання відповідно до вимог цього Закону;

 

 

Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (далі - сертифікат) є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна, що в ньому зазначені.

 

Сертифікат видається в порядку, встановленому цим Законом, Фондом державного майна України. Форма сертифіката встановлюється зазначеним органом ( z0312-02 ). У сертифікаті зазначаються найменування органу державної влади, що його видав, найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність. Сертифікат підписується керівником Фонду державного майна України та засвідчується печаткою. Сертифікат видається строком на три роки та може бути анульований з підстав, зазначених у статті 20 цього Закону.

 

За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

 

Оцінка майна, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною.

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5 цього Закону, визнаються суб'єктами оціночної діяльності відповідно до положень, що регулюють їх діяльність.

 

 

Стаття 18. Декларація суб'єкта оціночної діяльності

 

Декларація суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (далі - декларація) є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності здійснення оціночної діяльності у формі оцінки майна за напрямами, що в ній зазначені.

 

Форма декларації завтерджується Фондом державного майна України.

 

У декларації зазначаються найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, його місцезнаходження (адреса), код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі, напрями оцінки майна, щодо яких здійснюється практична діяльність.

 

За подання декларації плата не справляється.

 

Оцінка майна, яка проведена суб'єктом господарювання, декларація якого не була подана у порядку, встановленому цим Законом, є недійсною.

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5 цього Закону, визнаються суб'єктами оціночної діяльності відповідно до положень, що регулюють їх діяльність.

 

 

Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

 

Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного майна України.

 

Для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкт господарювання подає до Фонду державного майна України такі документи: заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою Фондом державного майна України; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб'єктом господарювання, здійснюються Фондом державного майна України у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання.

 

Фонд державного майна України відмовляє у видачі сертифіката у таких випадках:

 

неподання суб'єктом господарювання принаймні одного з документів;

 

недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних;

 

ліквідації суб'єкта господарювання;

 

виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката;

 

набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна;

 

наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 цього Закону;

 

відсутності у штатному складі суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат;

 

наявності у суб'єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

 

Сертифікат видається в двотижневий строк Фондом державного майна України за результатами розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання. Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, яким виданий сертифікат.

 

Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до цього Закону.

 

Спірні питання щодо відмови у видачі сертифіката вирішуються Фондом державного майна України за поданням суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідної заяви. 

 

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до суду.

 

 

Стаття 19. Порядок подання декларації суб’єкта оціночної діяльності

 

Декларація подається суб'єктом господарювання особисто чи уповноваженим ним представником або надсилається засобами поштового зв’язку чи за допомогою засобів телекомунікацій до Фонду державного майна України або до центру надання адміністративних послуг. До декларації додається довідка про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарювання, за формою, встановленою Фондом державного майна України та копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. 

 

Вимагати подання інших документів забороняється.

 

Датою подання декларації вважається дата її надходження до Фонду державного майна України чи до центру надання адміністративних послуг або (у випадку надсилання декларації поштовим зв’язком) дата подання відповідного конверту підприємству поштового зв’язку.

 

Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу подання декларації, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію.

 

 

Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

 

Сертифікат може бути анульовано Фондом державного майна України виключно з таких підстав:

 

за наявності порушень вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом рецензування, які призвели до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, або оцінювачами, які працюють у його штатному складі; 

 

звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом господарювання у штатному складі під час прийняття рішення про видачу сертифіката, або позбавлення чи зупинення дії їх кваліфікаційних свідоцтв;

 

набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювачів (суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки;

 

виявлення порушень оцінювачами (суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання) статті 8 цього Закону;

 

ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який отримав сертифікат;

 

відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, які зазначені у сертифікаті;

 

неінформування Фонду державного майна України про обставини, зазначені в частині п'ятій статті 19 цього Закону, що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю.

 

Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому цим Законом для їх видачі.

 

Порядок розгляду питань про анулювання сертифіката та його поновлення встановлюється Фондом державного майна України.

 

 

Виключити

 

 

Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності

 

Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати. 

 

У Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, які зазначені у сертифікаті, строк дії сертифіката, місцезнаходження суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна. 

 

Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності надається на вимогу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

 

Порядок надання довідок з Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності суб'єктам господарювання та фізичним особам встановлюється Фондом державного майна України.

 

 

Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності

 

Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, декларації яких було подано до Фонду державного майна України.

 

У Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, які подали декларації, напрями оцінки майна, які зазначені у декларації, місцезнаходження суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна.

 

Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності розміщується на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України, який забезпечує загальний та безоплатний доступ до такого реєстру за допомогою мережі Інтернет.

 

 

Стаття 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності


 

Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:

 

 

видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;

 

 

Стаття 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності

 

 

Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:

 

 

видача кваліфікаційних свідоцтв;

 

 

 

readmore