Помилка

ОЦІНКА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ – ЧЕРГОВІ ЗМІНИ ВІД КМУ

 

03 квітня 2015 року

 

На Урядовому порталі опубліковано текст постанови Кабінету Міністрів України за №146 від 25.03.2015 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до якої вносяться зміни у Національний стандарт №1, Національний стандарт №2 та постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

 

 

Yatsenyuk-ustal

 

 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України за №146 від 25.03.2015 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», вносяться зміни у Національний стандарт №1, Національний стандарт №2 та постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. №146

 

 

У Національному стандарті №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року за №1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., №37, ст.1995; 2013 р., №28, ст.953):

 

1) абзац другий пункту 1 виключити;

 

2) у пункті 2 слова «та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна» замінити словами «та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна»;

 

3) пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

 

«У разі визначення оціночної вартості майна суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання для цілей, передбачених Податковим кодексом України, базою оцінки є ринкова вартість такого майна.»;

 

4) в абзаці шостому пункту 53 слова «, якщо інше не передбачено законодавством» виключити;

 

5) у пункті 56:

 

в абзаці п’ятому слова «, якщо інше не передбачено законодавством» виключити;

 

в абзаці дванадцятому слова і цифри «, крім випадків нездійснення огляду відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. №231» виключити.

 

 

У Національному стандарті №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1442 (Офіційний вісник України, 2004 р., №44, ст.2885; 2011 р., №84, ст.3073; 2013 р., №28, ст.953):

 

1) абзац другий пункту 1 виключити;

 

2) в абзаці першому пункту 5 слова «та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна» замінити словами «та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна»;

 

3) в абзаці другому пункту 21 слова «, якщо інше не передбачено законодавством» виключити;

 

4) у пункті 29 слова «, а також під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» виключити.

 

 

У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (Офіційний вісник України, 2014 р., №68, ст.1897):

 

1) назву постанови викласти у такій редакції:

 

«Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна»;

 

2) у пункті 1:

 

у підпункті 1 слова «оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – оподаткування),» замінити словами «базою оцінки для визначення оціночної вартості для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі – оціночна вартість)»;

 

у підпункті 2 слова «що становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті» замінити словами «що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку»;

 

підпункт 4 викласти у такій редакції:

 

«4) визначення оціночної вартості здійснюється:

 

суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», і мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об’єкту оцінки;

 

суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель», і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину);».

 

 

Джерело інформації:

 

ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ