Помилка

ФДМУ ЗМІНЮЄ ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ

 

02 квітня 2015 року

 

Фонд державного майна України своїм наказом №288 від 04.03.2015 вносить зміни до «Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв». Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України від 19.03.2015 за №302/26747 і набере чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

reviewing

 

 

Наказом ФДМУ передбачається внесення змін до «Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року за №1585/1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 25 листопада 2011 року за №1351/20089 (із змінами).

 

У відповідності з наказом рецензенти, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділеннях, забезпечуватимуть рецензування звітів про оцінку майна у випадках прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації або іншим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі письмового запиту.

 

У разі відсутності рецензентів у регіональному відділенні Фонду державного майна України рецензування забезпечуватимуть рецензенти апарату Фонду або іншого регіонального відділення (за дорученням апарату Фонду).

 

Торкнулися зміни і розділу «Процедура проведення рецензування» у зв’язку з фактичною ліквідацією Наглядової ради з питань оціночної діяльності. Нова редакція Положення передбачатиме, що якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено, що він класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту №1 як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, то такий звіт про оцінку майна залишатиметься у Фонді (направлятиметься у встановленому порядку до Фонду, якщо рецензування звіту про оцінку майна здійснювалось регіональними відділеннями) для прийняття відповідного рішення, після чого оригінал звіту повертатиметься заявнику за його зверненням.

 

У разі незгоди оцінювача або суб'єкта оціночної діяльності із рецензією на звіт про оцінку майна він буде мати право звернутися із відповідним листом до Фонду державного майна України.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

 

«Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв», затверджене наказом Фонду державного майна України №1585/1 від 31.10.2011 (ідентифікатор документу – z1351-11, стан – чинний, поточна редакція – від 26.12.2014 на підставі z1566-14)

 

Наказ Фонду державного майна України №288 від 04.03.2015 «Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв» (ідентифікатор документу – z0302-15, стан – не набрав чинності, реєстрація – Міністерство юстиції України від 19.03.2015 за №302/26747, дата публікації документа – не визначено, чинність – наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування)

 

 

 

 

Розгляд скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень, здійснюватиметься Фондом державного майна України.