Помилка

КОМУ ВИГІДНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ
ПОЛОЖЕННЯМИ ЗАКОНУ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА?

 

01 квітня 2015 року

 

До уваги користувачів сайту пропонується коментар Голови Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) Степана Максимова щодо проекту нової редакції наказу Фонду державного майна України за №1997 «Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії», який нині перебуває на розгляді Робочої групи з напрацювання пропозицій з питань професійної підготовки оцінювачів.

 

 

illusionist

 

 

Доброго дня, шановні колеги! Предметом сьогоднішнього обговорення буде Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії (проект нової редакції наказу Фонду державного майна України №1997), яке я, як член Робочої групи з напрацювання пропозицій з питань професійної підготовки оцінювачів, отримав від секретаріату Робочої групи (текст Положення наведено у додатках).

 

В Положенні стверджується: «Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статей 15 та 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон) у частині організаційного забезпечення роботи Екзаменаційної комісії».

 

А що ж маємо насправді?

 

В статті 16 Закону задекларовано наступне: «Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується Фондом державного майна України та формується з числа його представників, представників інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. При цьому представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні становити не менше двох третин кількісного складу Екзаменаційної комісії виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них. Екзаменаційна комісія діє на базі навчального закладу».

 

В той же час в п.2.1 Положення говориться, що «склад Екзаменаційної комісії формується за кожним напрямом оцінки майна».

 

Таким чином, всупереч Закону фактично пропонується не одна комісія, а дві. Що в цьому позитивного ніхто не знає, а от негатив є. Для того, щоб здати іспити за спеціалізаціями 2.1 чи 2.2 стажисту доводиться чекати, коли набереться хоча б п’ять чоловік претендентів на здачу іспиту, інакше важко зібрати кворум. Переконаний, що зараз слід повернутися до вимог Закону і забути минулу практику, коли існувало дві, і навіть три Екзаменаційні комісії. Екзаменаційна комісія повинна бути одна, як того вимагає Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Адже якщо не зважати на вимоги Закону, то можна піти і ще далі, створюючи окремі Екзаменаційні комісії по кожній із спеціалізацій.

 

Більше того, далі в Положенні скрізь по тексту термін «Екзаменаційна комісія» використовується в однині, хоч насправді їх дві. Маємо одного голову комісії, але двох заступників. Один із заступників у разі відсутності голови комісії виконує його функції, а от який саме із заступників це робитиме невідомо. Загадкою залишається і те, за якими напрямами передбачається таке заміщення (за обома чи тільки за одним). Словом, автори обговорюваного проекту наказу ФДМУ свідомо чи несвідомо сплутали однину і множину.

 

Наступна новація обговорюваного Положення полягає в «незначному редагуванні» наведеного тексту статті 16 Закону. Що мається на увазі? В поточній редакції Закону задеклароване представництво саморегулівних організацій оцінювачів у складі Екзаменаційної комісії, «виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них». В той же час в запропонованому Положенні передбачається вже інший підхід щодо представництва кожної СРОО у складі Екзаменаційної комісії, «виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників відповідно до кількості членів кожної з саморегулівних організацій».

 

Виникає запитання – невже автори проекту Положення не помітили, що в Законі відсутній текст «відповідно до кількості членів кожної з саморегулівних організацій»?

 

Вважаю, що не можна бажане видавати за дійсне. Склад Екзаменаційної комісії може формуватись як того хочеться авторам проекту Положення лише за умови, якщо відповідні зміни будуть внесені до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». А поки цього не зроблено, склад Екзаменаційної комісії повинен формуватися, виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з СРОО, тобто за однаковою кількістю делегованих представників від кожної з саморегулівних організацій оцінювачів.

 

Степан Максимов

 

 

Додаток:

 

Проект Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії (*.pdf)

 

readmore