Помилка

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ

 

30 січня 2015 року

 

Державне агентство земельних ресурсів України доводить до відома громадян та юридичних осіб розмір нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, природних сіножатей, пасовищ) у середньому по Україні та в розрізі регіонів України за період 1995 – 2015 років.

 

На 01 січня 2015 року коефіцієнт індексації становить 3,997. Таким чином, середні значення нормативної грошової оцінки угідь в Україні визначено: для ріллі та перелогів у розмірі 25,77 тис. грн. за гектар, для багаторічних насаджень – 49,4 тис. грн., сіножатей – 6,1 тис. грн., природних пасовищ – 4,73 тис. гривень.

 

 

field

 

 

Оприлюднені показники нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь є базою для визначення розміру земельного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського виробництва, мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом.

 

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.07.1995 була проведена відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року №213. В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель покладено рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної у 1988 році.

 

За результатами її проведення отримані значення нормативної грошової оцінки 1 гектара угідь (ріллі та перелогів, багаторічних насаджень, природних сіножатей та пасовищ) у цілому по Україні, Автономній Республіці Крим і областях, адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.

 

Нормативна грошова оцінка окремих земельних ділянок сільськогосподарських угідь проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, відповідно до вищезгаданої Методики та Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 за №18/15/21/11, зареєстрованим у Мін’юсті 5 квітня 2006 року за №388/12262.

 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, проведена станом на 01.07.1995, підлягає індексації станом на 01.01.2015 на коефіцієнт 3,997, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249.

 

Кабінетом Міністрів України 31 жовтня 2011 року прийнято постанову №1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», згідно з якою з 1 січня 2012 року до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), також застосовується коефіцієнт змін у рентному доході 1,756.

 

Результати нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь є базою для справляння земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом.

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» Державним агентством земельних ресурсів України видано наказ від 25.12.2014 №435 «Про надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», яким визначено, що з 1 січня 2015 року виключно через центри надання адміністративних послуг, які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, здійснюється видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

З метою отримання адміністративних послуг, громадяни та юридичні особи можуть звертатися до відповідних центрів надання адміністративних послуг, перелік яких наводиться на офіційному сайті Держземагентства у розділі «Новини» рубрика «Цікаво знати».

 

 

Додатки:

 

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в Україні (*.xls)

 

readmore

 

 

Джерело інформації:

 

Державне агентство земельних ресурсів України