Помилка

САМОУЗГОДЖЕНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ

 

19 грудня 2014 року

 

Шановні користувачі! Вашій увазі пропонується стаття Пузенка Сергія Олександровича (директор ТОВ «СВК», MRICS) на тему «Самоузгоджена модель грошового потоку».

 

Загальновідомо, що техніка дисконтування грошових потоків є одним з основоположних методів в оцінці та прийнятті інвестиційних рішень. Ця техніка базується на формулі поточної вартості майбутніх прогнозованих доходів, яка, в свою чергу, заснована на моделі рекапіталізації доходів, одержуваних від депозиту.

 

cashflow

 

У вищезгаданій статті наводиться дослідження автора щодо внутрішньої динаміки моделі вартості грошей у часі. Для цього, застосовується механізм побудови моделі капіталізації в припущенні про те, що ставка дисконту є величиною залежною від ціни активу і доходу, який він генерує. У цьому випадку параметр прибутковості фактично з розгляду зовсім виключається і створюється самоузгоджена модель дисконтованих потоків, яка містить тільки спостережувані і взаємно залежні величини – ціну і дохід.

 

В результаті, при певних поглядах на прибутковість, автор приходить до висновку про те, що використання для прийняття інвестиційних рішень теорії вартості грошей у часі провокує очікування досить різкого зростання вартості активу, який на великих часових інтервалах не залежить від генерованого ним доходу.

 

 

download-button

 

 

Завантажити повний текст статті:

Самоузгоджена модель грошового потоку