Помилка

ПРЕМІЯ ЗА РИЗИК ІНВЕСТУВАННЯ В АКЦІЇ

 

23 листопада 2014 року

 

Премія за ризик інвестування в акції (Equity Risk Premium, «ERP») являє собою різницю між прибутковістю, очікуваною від інвестицій в диверсифікований портфель акцій, і прибутковістю вкладення в безризикові цінні папери. Премію за ризик інвестування в акції можна розглядати як оцінку інвесторами додаткового ризику акцій, як класу інвестиційних активів.

 

american-appraisal

 

В останні роки безризикова ставка в США досягала рівня, близького до історичних мінімумів, вказуючи на те що ризик інвестування в казначейські облігації США розглядався інвесторами нижче ризику інвестування в державні облігації інших розвинених країн. Крім того, у відповідь на ситуацію в економіці, що склалася, ФРС США і центральні банки інших країн впровадили програми кількісного пом’якшення і зробили ряд додаткових заходів щодо зниження процентних ставок. В результаті, при застосуванні методу оцінки капітальних активів (CAPM), що передбачає використання ERP для визначення вартості капіталу, значення останньої виходило нижче середнього історичного рівня, в той час як фактичний ринковий ризик може бути вище. Прибутковість казначейських облігацій США, яка утримувалася на низькому рівні за рахунок державних інтервенцій, була причиною того, що і вартість акціонерного капіталу здавалася низькою. Повернувшись ненадовго до своїх історичних серединних значень в кінці 2013 року, прибутковість казначейських облігацій знову продовжила зниження. Це зниження пояснювалося рядом причин, зокрема, перетіканням інвестицій з суверенного боргу ЄС в казначейські облігації США, загостренням геополітичної ситуації, а також активністю пенсійних фондів. Прибутковість 20-річних казначейських облігацій знизилася з 3,72% станом на 31 грудня 2013 року до 3,05% станом на 30 червня 2014 року, а потім до 2,98% станом на 30 вересня 2014 року. Проте зараз складно робити висновок щодо того, що дана тенденція збережеться до кінця 2014 року і в 2015 році.

 

За даними дослідження фахівців компанії American Appraisal, премія за ризик інвестування в акції (Equity Risk Premium, «ERP») змінюється разом зі стадіями бізнес-циклу, і може коливатися в межах історичного діапазону в залежності від поточних і прогнозних економічних умов. ERP знаходиться в протифазі з рухом економіки, так, коли економіка перебуває на піку, значення ERP буде ближче до нижньої межі діапазону; навпаки, коли економіка на спаді, ERP буде знаходитися біля верхньої межі.

 

Додаток:

Премія за ризик інвестування в акції (повний текст)

 

Джерело інформації: American Appraisal