Помилка

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ СТАНОМ НА 01.08.2014 РОКУ

 

На офіційному веб-сайті Державного агентства земельних ресурсів України оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.08.2014 року. Основними завданнями створення Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є:

 

– систематизація актуальної інформації про рік останнього проведення нормативної грошової оцінки земель кожного населеного пункту України та його середню (базову) вартість, дату та номер рішення місцевої ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, розрахункову площу та чисельність населення, кошторисну вартість робіт, значення регіональних та зональних коефіцієнтів оцінки;

 

– забезпечення розробників технічної документації із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів матеріалами для аналізу результатів оцінки населених пунктів, визначення співвідношення отриманих результатів по землях однотипних груп населених пунктів у різних регіонах країни, що дозволить підвищити якість виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, унеможливить штучне заниження або завищення такої оцінки;

 

– забезпечення аналізу та прогнозування органами місцевого самоврядування економічного ефекту застосування нормативної грошової оцінки залежно від року її проведення в частині наповнення місцевих бюджетів;

 

– стимулювання своєчасного оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель»;

 

– забезпечення відкритості результатів нормативної грошової оцінки земель населених пунктів для широкого загалу.

 

Дані Довідника дозволяють порівняти результати нормативної грошової оцінки земель населеного пункту з однотипними групами населених пунктів за регіоном розташування, адміністративним статусом, роком проведення оцінки тощо, що в свою чергу дозволяє розробникам технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів уникати екстремальних результатів такої оцінки без наявного на те обґрунтування.

 

Довідник дає вартісні орієнтири, які слугуватимуть для прийняття виважених рішень по затвердженню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

 

Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регулюється Законом України «Про оцінку земель». Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13, а періодичність її проведення – щонайменш один раз на 5-7 років (повторна нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього Закону.

 

У 2013 році в Україні на 100% завершено проведення нормативної грошової оцінки земель усіх населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку земель».

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 року за №783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель» (з 1995 по 2010 рік) та пункту 289.2 Податкового кодексу України (починаючи з 2011 року і надалі) нормативна грошова оцінка земель індексується на відповідний коефіцієнт (по роках, за які проводилась індексація):

 

за 1996 рік – 1.703,

за 1997 рік – 1.059,

за 1998 рік – 1.006,

за 1999 рік – 1.127,

за 2000 рік – 1.182,

за 2001 рік – 1.02,

за 2005 рік – 1.035,

за 2007 рік – 1.028,

за 2008 рік – 1.152,

за 2009 рік – 1.059,

за 2010 рік – 1.0,

за 2011 рік – 1.0,

за 2012 рік – 1.0,

за 2013 рік – 1.0.

 

Окремої уваги потребує норма пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, якою передбачено, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

Додаток:

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.08.2014 року

 

Джерело інформації:

Офіційний веб-сайт Державного агентства земельних ресурсів України