Помилка

Доступ до Єдиної бази даних звітів!

 

До уваги оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності! Доступ до Єдиної бази даних звітів для суб’єктів оціночної діяльності здійснюється за адресою: http://ocenka.spfu.gov.ua/. Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження письмового звернення, автоматично забезпечує надання суб’єктові доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

 

Логін:

 

символ «z» та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), у форматі: z123456789 (без пробілів та інших знаків).

 

Пароль:

 

складається з символу «*» та номеру чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності у форматі: *12345/67 (без пробілів та інших знаків).

 

Пароль, який відповідає номеру чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, обов’язково потрібно змінити на інший. Вимоги до паролю та спосіб, як його змінити, наведені за посиланням.

 

Джерело інформації:

Офіційний сайт Фонду державного майна України