Помилка

Нова редакція Федерального Закону №135
«Про оціночну діяльність в Російській Федерації»

 

22 липня 2014 року на Офіційному інтернет-порталі правової інформації www.pravo.gov.ru опублікований Федеральний закон від 21.07.2014 №225-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про оціночну діяльність в Російській Федерації» (номер опублікування: 0001201407220065).

 

Відповідно до частини 1 статті 3 Федерального закону від 21.07.2014 №225-ФЗ даний закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком положень, для яких встановлений інший строк набрання ними чинності.

 

Федеральний закон спрямований на вдосконалення правового регулювання оціночної діяльності в Російській Федерації.

 

Зокрема, Федеральним законом визначаються функції органів управління національного об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів, вимоги до його складу, структури та порядку прийняття ним рішення. До повноважень національного об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів Федеральним законом віднесені в основному функції з координації діяльності саморегулівних організацій оцінювачів та забезпечення взаємодії професійної спільноти з органами державної влади. Крім цього передбачається, що при федеральному органі виконавчої влади, що здійснює функції з нормативно-правового регулювання оціночної діяльності, створюється рада з оціночної діяльності (далі – регулюючий орган), функції якої пов’язані насамперед з регулюванням оціночної діяльності.

 

Уточнюються повноваження регулюючого органу. Зокрема, до його нових повноважень належать формування і затвердження програми розробки федеральних стандартів оцінки та внесення змін до них, а також внесення змін до федерального стандарту оцінки з визначення кадастрової вартості та затвердження методичних вказівок до нього, обов’язкових для застосування всіма учасниками професійної спільноти.

 

Федеральним законом уточнюються обов’язки оцінювачів і підвищується їх відповідальність перед користувачами оціночних послуг, а також відповідальність саморегулівних організацій оцінювачів. Наприклад, оцінювачам ставиться в обов’язок включати інформацію, що стосується звіту про оцінку об’єкта оцінки, до Єдиного федерального реєстру відомостей про факти діяльності юридичних осіб в тих випадках, коли проведення оцінки об’єктів оцінки обов’язкове. Крім того, більш детально регламентуються обов’язки і відповідальність юридичної особи, з якою оцінювач уклав трудовий договір.

 

Федеральним законом уточнюються положення Федерального закону «Про оціночну діяльність в Російській Федерації», що стосуються державної кадастрової оцінки. Зокрема, встановлюється вимога, відповідно до якої державна кадастрова оцінка проводиться не частіше ніж один раз протягом трьох років (у містах федерального значення – не частіше ніж один раз протягом двох років), але не рідше ніж один раз протягом п’яти років з дати, станом на яку була проведена державна кадастрова оцінка. Вводяться додаткові вимоги до виконавців робіт по визначенню кадастрової вартості і встановлюються вимоги до замовника в частині обов’язку розкривати інформацію про прийняття рішення про проведення державної кадастрової оцінки.

 

Додатки:

Нова редакція Федерального Закону №135 «Про оціночну діяльності в Російській Федерації»

Федеральний закон від 21.07.2014 №225-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про оціночну діяльність в Російській Федерації»