Помилка

Некоторые вопросы распоряжения объектами государственной собственности

С целью недопущения нарушений интересов государства и общества во время отчуждения объектов государственной собственности, предотвращение злоупотреблений в этой сфере министерствам, Фонду государственного имущества и другим субъектам управления объектами государственной собственности, определенным Законом Украины «Об управлении объектами государственной собственности», Кабинет Министров Украины 24 декабря 2007 года выдал соответствующее Распоряжение за №1231-р.

Распоряжение КМУ от 24 декабря 2007 года за №1231-р Некоторые вопросы распоряжения объектами государственной собственности

Деякі питання розпорядження
об’єктами державної власності

З метою недопущення порушень інтересів держави і суспільства під час відчуження об’єктів державної власності, запобігання зловживанням у цій сфері міністерствам, Фонду державного майна та іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності, визначеним Законом України «Про управління об’єктами державної власності» (185-16), до прийняття Кабінетом Міністрів України окремого рішення:

зупинити:

- прийняття рішень про відчуження об’єктів державної власності, в тому числі військового майна та майна державних органів (крім державного майна, яке відчужується відповідно до законодавства про приватизацію), внесення їх до статутного фонду суб’єктів господарювання, передачу зазначених об’єктів у комунальну власність, вчинення будь-яких інших дій, які можуть призвести до відчуження об’єктів державної власності;

- виконання власних рішень із зазначених питань, прийнятих до набрання чинності цим розпорядженням;

- надання згоди або дозволу суб’єктам господарювання на відчуження майна, що перебуває в їх господарському віданні або оперативному управлінні;

- укладення нових договорів оренди об’єктів державної власності;

не допускати прийняття господарськими товариствами, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, рішень про відчуження належного їм майна, а також стосовно здійснення додаткової емісії акцій;

подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення процедури відчуження об'єктів державної власності з метою забезпечення її прозорості та відкритості.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО