Помилка

Относительно индексов изменения рыночной стоимости СМР состоянием на 01.01.2008

Минрегионбуд направляет информацию касательно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 января 2008 года (приведенные в таблицах 1,2,3,4,5).

Отмеченные индексы и показатели носят справочный характер и могут применяться при прогнозировании объемов капитальных вложений, перечислении их в сопоставленный уровень цен, для приведения стоимостных показателей объектов-аналогов в текущий уровень цен при определении сметной стоимости строительства, при выполнении экономических расчетов.

В дальнейшем текст всех документов приведен языком оригинала.


Щодо індексів зміни ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт, продукції промислового
виробництва та опосередкованої вартості
будівництва об’єктів соціального призначення
станом на 1 січня 2008 року.


Мінрегіонбуд України Лист №7/8-53 від 23.01.2008 року

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації, міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади,
проектні організації (за списком)


Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 січня 2008 року (наведені у таблицях 1,2,3,4,5).

Зазначені індекси та показники носять довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при виконанні економічних розрахунків.


Міністр В.С.Куйбіда


Додаток до листа Мінрегіонбуду України від 23.01.2008 року за №7/8-53

ТАБЛИЦЯ 1
Індекси зміни ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт до їх ринкової
вартості відповідних періодів станом
на 01.01.2008 (без урахування ПДВ)

ПеріодІндекси зміни
ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт
01.01.199112,00
01.01.19965,77
01.01.19974,59
01.01.19984,13
01.01.19993,40
01.01.20003,14
01.01.20012,49
01.01.20022,33
01.01.20032,24
01.01.20042,13
01.01.20051,70
01.01.20061,46
01.01.20071,18
01.04.20071,13
01.07.20071,09
01.10.20071,03
01.01.20081


ТАБЛИЦЯ 2
Індекси зміни ринкової вартості промислової продукції
до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.01.2008 (без урахування ПДВ)

ПеріодІндекси зміни
ринкової вартості
промислової продукції
01.01.199111,12
01.01.19965,29
01.01.19974,50
01.01.19984,33
01.01.19993,15
01.01.20002,72
01.01.20012,28
01.01.20022,24
01.01.20032,11
01.01.20041,91
01.01.20051,54
01.01.20061,40
01.01.20071,23
01.04.20071,17
01.07.20071,11
01.10.20071,07
01.01.20081


ТАБЛИЦЯ 3
Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.01.2008 (без урахування ПДВ)

ПеріодІндекси зміни ринкової
вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій
01.01.199111,02
01.01.19964,90
01.01.19974,01
01.01.19983,19
01.01.19993,15
01.01.20002,74
01.01.20012,26
01.01.20022,13
01.01.20032,01
01.01.20041,88
01.01.20051,61
01.01.20061,42
01.01.20071,18
01.04.20071,11
01.07.20071,06
01.10.20071,03
01.01.20081


ТАБЛИЦЯ 4
Індекси зміни ринкової вартості продукції
підприємств машинобудування
до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.01.2008 (без урахування ПДВ)

ПеріодІндекси зміни
ринкової вартості
продукції підприємств
машинобудування
01.01.199112,17
01.01.19963,98
01.01.19973,14
01.01.19982,80
01.01.19992,26
01.01.20001,95
01.01.20011,67
01.01.20021,59
01.01.20031,55
01.01.20041,47
01.01.20051,29
01.01.20061,22
01.01.20071,15
01.04.20071,11
01.07.20071,06
01.10.20071,03
01.01.20081


ТАБЛИЦЯ 5
Опосередкована вартість будівництва
об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України
станом на 1 січня 2008 року

Найменування
об'єкта
Одиниця
місткості
Вартість
одиниці місткості
(з урахуванням
ПДВ), грн.
Адміністративні будинкикв.м
загальної площі
5105
Загальноосвітні школиучнівське місце24721
Дитячі установимісце31351
Поліклінікивідвідування в зміну38978
Лікарніліжко-місце192320
Будинки садибного типу з госпбудівлямикв.м
загальної площі
4496


Мінрегіонбуд України