Помилка

Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2009 рік

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації, центральні органи
виконавчої влади (за списком)

Мінрегіонбуд відповідно до Порядку визначення та застосування показниківопосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженогонаказом Держбуду України від 27.09.2005 № 174 та зареєстрованого Міністерствомюстиції України 12.10.2005 за № 1185/11465, направляє наказ Міністерства від30.09.2008 № 427 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованоївартості спорудження житла за регіонами України на 2009 рік».

Додаток: на 2 стор.

Перший заступник Міністра А.В.Беркута

* * *

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Наказ від 30.09.2008 № 427

Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудженняжитла за регіонами України на 2009 рік

Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованоївартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом ДержбудуУкраїни від 27.09.2005 № 174 та зареєстрованого Міністерством юстиції України12.10.2005 за № 1185/11465,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та рекомендувати до застосування прогнозні середньорічніпоказники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на2009 рік, що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві(Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначенихпоказників до заінтересованих організацій.

3. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2009, наказ Мінрегіонбуду від12.07.2007 № 100 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованоївартості спорудження житла за регіонами України на 2008 рік».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступникаМіністра Беркуту А.В.

Міністр Василь КУЙБІДА

* * *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
30.09.2008 № 427

Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України на 2009 рік

Найменування
регіонів,
областей, міст

Вартість 1 кв.м загальної площі квартир будинку
(з урахуванням ПДВ) , грн.

Найменування регіонів,
областей, міст

Вартість 1 кв.м загальної площі квартир будинку
(з урахуванням ПДВ) , грн.

Україна

5267

14. Миколаївська

5212

1. Республіка Крим

5551

15. Одеська

5255

2. Вінницька

4911

16. Полтавська

5032

3. Волинська

5357

17. Рівненська

5273

4. Дніпропетровська

5190

18. Сумська

5177

5. Донецька

5221

19. Тернопільська

5246

6. Житомирська

4880

20. Харківська

5371

7. Закарпатська

4862

21. Херсонська

5034

8. Запорізька

5253

22. Хмельницька

5334

9. Івано-Франківська

4833

23. Черкаська

5356

10. Київська

5102

24. Чернівецька

4855

11. Кіровоградська

4730

25. Чернігівська

5220

12. Луганська

4809

26. м.Київ

5920

13. Львівська

5288

27. м.Севастополь

5666

Начальник Управління ціноутворення,
експертизи та контролю вартості у будівництві
П.І.Губень