Помилка

Относительно индексов изменения рыночной СМР, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения, состоянием на 1 октября 2008 года.

20.10.2008 № 9/8-900

Совет министров Автономной Республики Крым,

областные, Киевская и Севастопольская городская государственная администрация,

министерства, другие центральные органы исполнительной власти,

проектная организация (по списку)

Минрегионбуд направил информацию относительно индексов изменения рыночной стоимости СМР, продукции промышленного производства и опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения, состоянием на 1 октября 2008 года (приведенные в таблице 1,2,3,4,5).

Отмеченные индексы и показатели имеют справочный характер и могут применяться при прогнозировании объемов капитальных вложений, пересчитанных их в сопоставленный уровень цен, для приведения стоимостных показателей объектов- аналогов в текущий уровень цен, при определении сметной стоимости строительства, при выполнении экономических расчетов.

Приложение : на 4 стр.

Министр Василь Куйбида

Додаток до листа Мінрегіонбуду
від 20.10.2008 № 9/8-900

ТАБЛИЦЯ 1
Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт до їх ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.10.2008 (без урахування ПДВ)

Період Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт
01.01.1991 15,89
01.01.1996 7,64
01.01.1997 6,08
01.01.1998 5,47
01.01.1999 4,50
01.01.2000 4,16
01.01.2001 3,30
01.01.2002 3,09
01.01.2003 2,97
01.01.2004 2,82
01.01.2005 2,25
01.01.2006 1,93
01.01.2007 1,56
01.01.2008 1,32
01.04.2008 1,11
01.07.2008 1,03
01.10.2008 1


ТАБЛИЦЯ 2
Індекси зміни ринкової вартості промислової продукції до її ринкової вартості відповідних періодів станом на
01.10.2008 (без урахування ПДВ)

Період Індекси зміни ринкової вартості промислової продукції
01.01.1991 14,90
01.01.1996 7,09
01.01.1997 6,03
01.01.1998 5,80
01.01.1999 4,22
01.01.2000 3,64
01.01.2001 3,06
01.01.2002 3,00
01.01.2003 2,83
01.01.2004 2,56
01.01.2005 2,06
01.01.2006 1,88
01.01.2007 1,65
01.01.2008 1,34
01.04.2008 1,19
01.07.2008 1,04
01.10.2008 1

ТАБЛИЦЯ 3
Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.10.2008 (без урахування ПДВ)

Період Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
01.01.1991 13,73
01.01.1996 6,11
01.01.1997 5,00
01.01.1998 3,97
01.01.1999 3,92
01.01.2000 3,41
01.01.2001 2,82
01.01.2002 2,65
01.01.2003 2,50
01.01.2004 2,34
01.01.2005 2,01
01.01.2006 1,77
01.01.2007 1,47
01.01.2008 1,25
01.04.2008 1,14
01.07.2008 1,03
01.10.2008 1

ТАБЛИЦЯ 4
Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств машинобудування до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.10.2008 (без урахування ПДВ)

Період Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств машинобудування
01.01.1991 14,70
01.01.1996 4,81
01.01.1997 3,79
01.01.1998 3,38
01.01.1999 2,73
01.01.2000 2,36
01.01.2001 2,02
01.01.2002 1,92
01.01.2003 1,87
01.01.2004 1,78
01.01.2005 1,56
01.01.2006 1,47
01.01.2007 1,39
01.01.2008 1,21
01.04.2008 1,13
01.07.2008 1,05
01.10.2008 1

ТАБЛИЦЯ 5
Опосередкована вартість будівництва об'єктів соціального призначення, які споруджуються на території України

Найменування об'єкта Одиниця місткості Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ), грн.
Адміністративні будинки кв.м
загальної площі
6759
Загальноосвітні школи учнівське місце32733
Дитячі установи місце 41512
Поліклініки відвідування в зміну 51610
Лікарні ліжко-місце 254650
Будинки садибного типу з госпбудівлями кв.м
загальної площі
5953


Администрация сайта:

http://www.minregionbud.gov.ua/


До списку новин