МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

СЕРВІС АВТОМАТИЧНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ

 

11 липня 2021 року

 

З 29 червня 2021 року для встановлення величини оціночної вартості нерухомості вже застосовується Наказ Фонду державного майна України від 12 січня 2021 року №24 «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2021 року за №239/3586. Для визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка про його оціночну вартість, яка є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою даних звітів про оцінку. Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об’єкта. Суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, в якому визначається ринкова вартість об’єкта нерухомості. Звіт повинен бути зареєстрованим в Єдиній базі.

 

 

Automatic-real-estate-appraisal-service_01

 

 

Для цілей обчислення доходу платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) нерухомого майна, а також доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого обчислюється за нульовою ставкою), доходу, отриманого за іншими правочинами, за якими здійснюється перехід права власності на нерухомість, дохід за якими підлягає оподаткуванню у випадках, передбачених Податковим кодексом України необхідно визначити оціночну вартість об’єкта нерухомості або ж ринкову вартість об’єкта нерухомості.

 

Для визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка про його оціночну вартість (е-Довідка), яка є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою даних звітів про оцінку (далі – Єдина база).

 

 

Automatic-real-estate-appraisal-service_02

 

 

Якщо особа не погоджується із результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об’єкта. Суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, в якому визначається ринкова вартість об’єкта нерухомості. Звіт повинен бути зареєстрованим в Єдиній базі.

 

Зареєстрований в Єдиній базі звіт про оцінку майна чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

 

Для реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі всі суб’єкти оціночної діяльності (СОД) повинні зареєструватись в Єдиній базі та зареєструвати оцінювачів, що працюють в складі СОД або за трудовим договором.

 

Реєстрація СОД повинна здійснюватися лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

 

«Завдяки Сервісу автоматичної оцінки вартості нерухомості у громадян з‘явилася альтернатива – вони можуть або користуватися і надалі послугами оцінювачів, або отримати безкоштовний дистанційний спосіб визначення оціночної вартості майна. Оціночна вартість розраховується автоматизовано з відкритих джерел та індикативних пропозицій ринку, – заявила заступниця Голови Фонду державного майна України Юлія Бєлова під час ефіру ранкових новин Київської школи економіки, та додала, що Єдина база звітів про оцінку наповнюються інформацією від OLX, ЛУН, звітів оцінювачів та з реальних цін угод, які вноситимуть нотаріуси. А за умов індивідуальних особливостей нерухомого майна, які впливають на вартість об’єктів, громадяни продовжуватимуть звертатися до оцінювачів для визначення ринкової вартості нерухомості».

 

 

Automatic-real-estate-appraisal-service_03

 

 

Такі звернення будуть не поодинокі і зумовлені тим, що в Єдиній базі ще дуже мало об’єктів порівняння і тому при автоматичному пошуку об’єктів порівняння для встановлення оціночної вартості об’єкти порівняння, що значно віддалені від об’єкта оцінки, будуть взяті для порівняння і тим самим давати або високе або ж низьке значення оціночної вартості.

 

Якщо ж отриманий у звітах оцінювачів результат ринкової вартості відрізняється від даних оціночної вартості Єдиної бази більш ніж на 25%, то система не реєструє такі звіти, і оцінювач або ж замовник мають можливість в онлайн режимі направити звіт на рецензування до Фонду держмайна.

 

Отже, якщо звіт в системі онлайн, що передбачено системою автоматичного визначення оціночної вартості, направляється на рецензування, то важливо, щоб оцінювач при складанні звіту дотримувався всіх вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». Після рецензування, в разі позитивної рецензії, звіт буде автоматично завантажений до Єдиної бази.

 

 

Основні вимоги, які висуваються Наказом Фонду державного майна України

від 12 січня 2021 року № 24 «Про внесення змін до Порядку ведення

Єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

1. У Єдиній базі підлягає реєстрації виключно звіт про оцінку, щодо якого завершено процедуру складання, підписаний керівником суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачем(ами), який(і) безпосередньо брали участь у його складанні.

 

2. Електронні версії звітів про оцінку підлягають збереженню в Єдиній базі виключно з накладеними кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, який базується на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів оцінювача(ів), який(і) безпосередньо проводили оцінку, та кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, який базується на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів керівника суб'єкта оціночної діяльності, або кваліфікованою електронною печаткою, або удосконаленою електронною печаткою, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів суб'єкта оціночної діяльності. Такі звіти про оцінку, внесені до Єдиної бази, вважаються підписаними оцінювачем(ами), який(і) безпосередньо проводили оцінку, та керівником суб'єкта оціночної діяльності, і прирівнюються до оригіналів звітів про оцінку.

 

3. Строк дії звіту про оцінку не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, про що зазначається в такому звіті.

 

4. Суб'єкти оціночної діяльності (оцінювачі) зобов'язані:

 

а) за результатом визначення ринкової вартості об'єкта оцінки складати звіт про оцінку майна та вносити до Єдиної бази інформацію з нього відповідно до вимог, встановлених Порядком ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку;

 

б) відображати у звіті про оцінку та інформації зі звіту про оцінку повну та достовірну інформацію;

 

в) зберігати в архіві суб'єкта оціночної діяльності звіт у паперовій формі протягом п'яти років після дати оцінки;

 

г) забезпечувати достовірність та ідентичність паперового примірника звіту про оцінку електронній версії звіту про оцінку, який зберігається в Єдиній базі та в архіві суб'єкта оціночної діяльності.

 

5. Звіти про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об'єкта оцінки зберігаються в Єдиній базі та в архіві суб'єкта оціночної діяльності з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», про що має бути зазначено/погоджено в договорі про оцінку майна.

 

6. Суб'єкти оціночної діяльності (оцінювачі) зобов'язані надсилати на відповідний запит Фонду копію звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року №1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за №1351/20089 (далі – Положення про рецензування), та завірену в установленому законодавством порядку копію договору на проведення оцінки майна з метою встановлення дотримання вимог частини другої статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» під час проведення оцінки майна.

 

7. У разі ненадання суб'єктом оціночної діяльності у встановлений Фондом строк документів, що перелічені вище в п.6, або ж:

 

а) внесення до Єдиної бази документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»;

 

б) внесення до Єдиної бази недостовірної, неправдивої інформації зі звіту про оцінку, невідповідності такої інформації офіційним документам про об'єкт нерухомості та звіту про оцінку – щодо суб'єкта оціночної діяльності;

 

є підставою для закриття доступу до Єдиної бази як суб'єкту оціночної діяльності, а також і оцінювачу (оцінювачам), які виконували звіт і підпали під дію вимог п.7. Отримати доступ до Єдиної бази як суб'єкт оціночної діяльності, так і оцінювач (оцінювачі) зможуть отримати лише за рішенням Екзаменаційної комісії.

 

8. Звіт про оцінку підлягає реєстрації в Єдиній базі протягом п'яти робочих днів від дати складання такого звіту про оцінку суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем). Для реєстрації звіту про оцінку суб'єкт оціночної діяльності (оцінювач) вносить інформацію зі звіту про оцінку до Єдиної бази через сервіс внесення інформації.

 

9. У разі проведення рецензування звіту реєстрація звіту про оцінку здійснюється автоматично після внесення до Єдиної бази позитивних результатів рецензування звіту про оцінку за ознаками, визначеними абзацом другим або третім пункту 67 Національного стандарту №1.

 

10. Єдина база автоматично відмовляє у реєстрації звіту про оцінку у разі:

 

а) виявлення недоліків та/або порушень під час внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази;

 

б) якщо з дати складання звіту про оцінку (або у разі здійснення рецензування звіту про оцінку – з дати завершення такого рецензування) минуло більше п'яти робочих днів;

 

в) якщо визначена у звіті про оцінку ринкова вартість об'єкта нерухомості виходить за межі допустимого 25-відсоткового діапазону оціночної вартості на співставні об'єкти нерухомості, визначеного Модулем автоматичного визначення вартості;

 

г) відсутності електронної версії звіту про оцінку та електронної версії висновку про вартість, які повинні  вноситись суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) до Єдиної бази.

 

11. Електронні версії звітів про оцінку та висновків про вартість підлягають збереженню в Єдиній базі, за умови їх реєстрації в Єдиній базі та отримання унікального реєстраційного номера, протягом п'яти років від дати такої реєстрації.

 

12. Звіт про оцінку, не зареєстрований в Єдиній базі, без присвоєного унікального реєстраційного номера або з дати реєстрації якого минуло більше шести місяців, для цілей оподаткування не застосовується.

 

 

Щодо особливостей рецензування звітів

 

Для рецензування звіту слід надавати:

 

1. Заяву про забезпечення рецензування звіту про оцінку – формується в Єдиній базі автоматично з одночасним присвоєнням реєстраційного номера та дати формування заяви.

 

2. До заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку автоматично долучається повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та електронна версія звіту про оцінку та висновку про вартість, які зберігаються в Єдиній базі.

 

3. Електронну версія договору на проведення оцінки майна, про що складено звіт. У разі подання заявником до Фонду заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку у паперовій формі до такої заяви додається прошитий (прошнурований), пронумерований оригінал звіту про оцінку майна, належним чином засвідчена копія договору на проведення оцінки майна, а також повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі.

 

Слід підкреслити, що в електронній чи в паперових версіях звітів наявність фотографій об’єкта оцінки, що дозволяють ідентифікувати об’єкт, обов’язкова.

 

Розгляд документів, поданих заявником, Фонд здійснює у строк, що не перевищує п'яти робочих днів від дати їх подання, та приймає відповідне рішення. Рішення Фонду про забезпечення рецензування не пізніше наступного робочого дня після його прийняття реєструється Фондом в Єдиній базі.

 

Датою подання заявником документів є:

 

а) дата формування в Єдиній базі заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку, поданої в електронній формі через сервіс реєстрації звітів про оцінку та рецензій на звіти про оцінку;

 

б) дата реєстрації у Фонді заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку, поданої в паперовій формі разом з додатками до неї (дата присвоєння реєстраційного індексу).

 

Ненадання заявником документів або ненадання принаймні одного з документів, визначених пунктами 1-3 вище, надання неналежним чином засвідченої копії документа, а також надання неякісного оригіналу чи копії документа, що унеможливлює його прочитання у повному обсязі або частково є підставою для прийняття рішення про відмову у розгляді Фондом заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку.

 

З дня прийняття рішення про рецензування звіту про оцінку, надісланого до Фонду заявником, рецензування звіту про оцінку забезпечується:

 

а) рецензентами, що працюють у центральному апараті Фонду та його регіональних відділень;

 

б) рецензентами, визначеними статтею 22 Закону України «Про оцінку земель», за відповідним зверненням Фонду до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

 

в) експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, за відповідним зверненням Фонду до таких організацій;

 

г) рецензентами, делегованими саморегулівними організаціями оцінювачів.

 

Рецензування звітів про оцінку проводиться на безоплатній основі.

 

Звіти про оцінку, що надаються для рецензування, класифікуються за ознаками, визначеними пунктом 67 Національного стандарту №1. Результати рецензування відображаються в рецензії на звіт про оцінку, яку складають рецензенти, визначені вище.

 

Інформацію про результати рецензування звіту про оцінку в електронній формі та електронну версію рецензії на звіт про оцінку Фонд та/або рецензенти, визначені вище, вносить(ять) через сервіс реєстрації звітів про оцінку та рецензій на звіти про оцінку до Єдиної бази у форматі, що відображає підпис(и) рецензента(ів). Заявник може в Єдиній базі ознайомитись з результатами рецензування.

 

Електронні версії рецензій на звіти про оцінку підлягають збереженню в Єдиній базі протягом п'яти років від дати їх внесення.

 

Звіт про оцінку за результатами рецензування підлягає автоматичній реєстрації в Єдиній базі із присвоєнням йому унікального реєстраційного номера за умови класифікації такого звіту рецензентом за ознаками абзацу другого або третього пункту 67 Національного стандарту №1.

 

У разі класифікації, за результатами рецензування, звіту про оцінку за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту №1 Фонд направляє такий звіт та матеріали до нього для розгляду питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача(ів) до:

 

Екзаменаційної комісії, склад якої затверджується Фондом, у разі складання звіту про оцінку, оцінювачем(ами), який(і) провадить(ять) діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

 

Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок, склад якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі складання звіту про оцінку оцінювачем(ами), який(і) провадить(ять) діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, повідомляє Фонд про прийняте Екзаменаційною комісією з експертної грошової оцінки земельних ділянок рішення щодо такого(их) оцінювача(ів).

 

У разі класифікації, за результатами рецензування, звіту про оцінку за ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту №1 звіт про оцінку разом із рецензією на нього повертаються заявнику для доопрацювання такого звіту про оцінку.

 

При цьому у разі подання заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку майна в електронній формі звіт про оцінку та рецензія на нього повертається заявнику в електронній формі через сервіс реєстрації звітів про оцінку та рецензій на звіти про оцінку в одноденний строк з дня внесення рецензії на такий звіт до Єдиної бази.

 

У разі подання заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку майна в паперовій формі звіт про оцінку та рецензія на нього повертається заявнику Фондом протягом двох робочих днів з дня внесення рецензії на такий звіт до Єдиної бази.

 

Реєстрація доопрацьованого звіту про оцінку в Єдиній базі здійснюється у послідовності, встановленій Порядком.