Помилка

ВІДТЕПЕР СУБ’ЄКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНІ

 

29 травня 2021 року

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року за №1423-IX тепер однозначно врегульовано питання щодо того, хто ж є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

 

 

The-subjects-of-valuation-activities-in-the-field-of-land-valuation-are-clearly-defined

 

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 за №1423-IX тепер однозначно врегульовано питання щодо того, хто ж є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель. Вищезазначеним Законом статтю 6 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №15, ст.229 із наступними змінами) викладено в наступній редакції:

 

Стаття 6. Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;

 

юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у частині виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

 

фізичні особи – підприємці, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у частині виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

 

фізичні та юридичні особи – розробники документації із землеустрою згідно із Законом України "Про землеустрій" (у частині виконання робіт з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок)"