Помилка

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ОЦІНКИ МАЙНА:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ

 

03 березня 2018 року

 

З набранням чинності 07.12.2017 за №2245-VIII Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» Фонд державного майна України визначений відповідальним за нормативне врегулювання питань внесення змін до чинних та розроблення нових нормативно-правових актів з питань реалізації змін до статті 172 Податкового кодексу України. На підставі зазначеного, з метою удосконалення процедури оцінки майна для цілей оподаткування, створення прозорих та суспільно ефективних важелів проведення достовірності і об’єктивності оцінки для цілей оподаткування, Фондом державного майна України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року за №358».

 

 

Pro-deyaki-pytannya-realizatsiyi-polozhen-Podatkovoho-kodeksu-Ukrayiny

 

 

На сьогодні питання визначення оціночної вартості у випадках, передбачених Податковим кодексом України, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 за №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна». Проведений Фондом державного майна України аналіз практики застосування зазначеного нормативно-правового акта свідчить про необхідність удосконалення процедури оцінки майна для цілей оподаткування з метою викорінення економічного підґрунтя для шахрайства і маніпуляцій, що сьогодні зустрічаються під час визначення оціночної вартості майна фізичних осіб та призводить до істотного зменшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

 

Проект постанови | Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка | Аналіз регуляторного впливу

 

На підставі зазначеного, з метою удосконалення процедури оцінки майна для цілей оподаткування, створення прозорих та суспільно ефективних важелів проведення достовірності і об’єктивності оцінки для цілей оподаткування, Фондом державного майна України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року за №358» (далі – Проект).

 

Проектом, зокрема, передбачається:

 

  • впровадження єдиної бази даних звітів про оцінку – інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням модуля електронного визначення оціночної вартості для перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесених суб’єктами оціночної діяльності;

 

  • застосування авторизованих електронних майданчиків для забезпечення реєстрації суб’єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання, передавання інформації та документів до єдиної бази даних звітів про оцінку;

 

  • застосування сервісів з автоматичним обміном інформацією за допомогою мережі Інтернет;

 

  • забезпечення моніторингу звітів з метою перевірки оціночної вартості об’єктів оцінки ринковим цінам;

 

  • забезпечення процедури розгляду скарг (запитів) на суб’єктів оціночної діяльності;

 

  • впровадження процедури перевірки звітів про оцінку майна на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна шляхом їх рецензування;

 

  • надання можливості доступу до інформації нотаріусам та контролюючим органам у межах їх повноважень;

 

  • моніторингу звітів про оцінку майна на предмет відсутності порушень при їх складанні;

 

  • у разі повноти, правильності виконання та відповідності звіту про оцінку майна, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, реєстрацію звітів про оцінку майна з присвоєнням їм унікальних номерів;

 

  • у разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку майна, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, автоматичну відмову в їх реєстрації.

 

Як зазначають у Фонді державного майна України, обговорення положень даного проекту відбулося шляхом проведення наради із залученням представників Нотаріальної палати України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Як стверджується у супровідних до проекту документах, відповідні наради, консультації та обговорення у складі 18 осіб (імена осіб не розкриваються) відбулися на інтернет-форумі (Відкритий клуб незалежних оцінювачів «Вікно»), а також в соціальній мережі Facebook.

 

Згідно з текстом офіційного повідомлення про оприлюднення проекту постанови, затвердження проекту не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та не приведе до неочікуваних результатів. Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується. Натомість, за приблизними розрахунками Фонду державного майна України впровадження запропонованих проектом змін у постанову забезпечить додаткові надходження від податків та зборів в обсягах понад 3 (три) мільярди гривен щорічно.