Помилка

ФДМУ ПЛАНУЄ ЗАТВЕРДИТИ ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

23 вересня 2017 року

 

Фонд державного майна України планує затвердити зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 за №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за №60/28190, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 

FDMU-proponuye-zatverdyty-zminy-do-Polozhennya-pro-konkursnyy-vidbir-subyektiv-otsinochnoyi-diyalnosti

 

 

З цією метою на своєму офіційному сайті Фонд держаного майна України днями розмістив для обговорення проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності».

 

Згідно оприлюдненого повідомлення, після вивчення фахової та громадської думки, зокрема, із залученням фахівців саморегулівних організацій оцінювачів, а також оцінювачів органів державної влади, Фондом державного майна України було прийнято рішення узагальнити вже набутий практичний досвід комісій з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, створених в органах приватизації, а також вирішити ряд нагальних проблем, зокрема, в частині недопущення нанесення збитків платникам послуг з оцінки майна.

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – проект наказу) розроблено з метою удосконалення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, запобіганню і протидії можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Саме тому, Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, викладене в новій редакції, має надати змогу запровадити більш прозорий механізм відбору суб’єктів оціночної діяльності, що унеможливить зловживання та маніпулювання з боку претендентів на участь у конкурсі, – зазначається у пояснювальній записці до проекту наказу.

 

Серед головних нововведень, що пропонуються, можна відзначити наступні:

 

  • Розподіл об’єктів оцінки на об’єкти першої та другої категорії складності. Об’єкти оцінки першої категорії складності – будівлі (зокрема ті, що утворюють комплекси); приміщення; земельні ділянки під будівлями (зокрема такими, що утворюють комплекси); незабудовані земельні ділянки; споруди (як окремі об’єкти); об’єкти незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема, товари). Об’єкти оцінки другої категорії складності – об’єкти нерухомого майна, що асоційовані з бізнесом; цілісні майнові комплекси; цінні папери; корпоративні права; нематеріальні активи; права вимоги; унікальні та складні об’єкти (зокрема, об’єкти, що мають понад 10 тисяч необоротних активів, або розташовані на значній кількості земельних ділянок в межах одного регіону, або розташовані в різних регіонах, або розташовані на земельних ділянках, які мають різне цільове призначення тощо).

 

  • Запровадження під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності нового критерію – очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки (відповідно до узагальненої Фондом інформації про результати проведених конкурсів згідно з пунктом 3 розділу VI цього Положення), що має зменшити ризик нанесення збитків замовникам послуг з оцінки. Величина очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки буде друкуватися в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

 

  • Здійснення обрання переможця конкурсу в два етапи.

 

  • Обрахування за новим алгоритмом загальної кількості балів, які набрали учасники конкурсу.

 

Для отримання більш детальної інформації для ознайомлення пропонуються Проект Наказу ФДМУ, порівняльна таблиця, Проект Положення, Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7, Додаток 8 та Пояснювальна записка до проекту наказу.