Помилка

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ

І РОЗРАХУНКУ WACC ДЛЯ ЦІЛЕЙ МСФЗ

 

14 жовтня 2016 року

 

Залучення капіталу на фінансових ринках і його ефективне використання є пріоритетними завданнями для багатьох компаній та інвесторів. Доступність і вартість капіталу змінюються не тільки в часі, слідуючи за економічними циклами, але також істотно відрізняються для компаній, що працюють в різних галузях і країнах. Глобалізація фінансових ринків вимагає розвитку єдиних методів управління ризиками інвестування та визначення вартості капіталу.

 

 

Practical-issues-in-determining-the-cost-of-capital-and-the-calculation-of-WACC-for-IFRS-purposes

 

 

Показник вартості капіталу широко використовується в повсякденній діяльності компаній для прийняття інвестиційних рішень, оцінки активів і аналізу знецінення активів і гудвілу. Найчастіше вартість капіталу використовується в якості ставки дисконтування прогнозних грошових потоків і розраховується як середньозважена вартість капіталу, або WACC (Weighted Average Cost of Capital). Спробуємо розібратися, які питання найчастіше виникають у фахівців компаній при визначенні вартості капіталу, що викликає найбільші труднощі на практиці і як перевірити обґрунтованість цього значення.

 

У поданій нижче статті йдеться про особливості визначення вартості капіталу і розрахунку WACC, показані основні складності, з якими аналітики та інвестори стикаються на практиці. Незважаючи на те, що значення WACC не спостережуване і розраховується із використанням формули, яка лише наближено описує реальні ринки, інвестори і фінансисти у всьому світі щодня приймають інвестиційні рішення на багато мільйонів і мільярдів доларів США і роблять це в більшості випадків успішно.

 

Напевно, найголовніший висновок, який можна зробити із запропонованої нижче статті, полягає в тому, що якими б не були методи, формули і джерела даних, що використовуються для визначення вартості капіталу, здоровий глузд і перевірка обґрунтованості обраної ставки залишаються найважливішими елементами такого аналізу...

 

 

readmore

 

 

По матеріалам статті «Практичні питання визначення вартості капіталу і розрахунку WACC для цілей МСФЗ», А.Н. Лопатніков, А.Ю. Рум'янцев (American Appraisal (AAR), Inc.).