Помилка

РЕФОРМИ ЗМІНЮЮТЬ ФОРМУ…

 

28 серпня 2016 року

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та статей 14, 16 і 23 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою спрощення роботи навчальних закладів, а також об’єднання заяви на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, Фонд державного майна України відповідним наказом планує внести зміни до (1) Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 №1977, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за №955/6146 (із змінами), (2) Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30.10.2001 №1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за №956/6147 (із змінами), (3) Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13.11.2002 №1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за №925/7213 (із змінами).

 

 

Reforms-change-shape

 

 

Згідно пояснювальної записки до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» прийняття даного документу обумовлене необхідністю:

 

  • спрощення роботи навчальних закладів, а саме: зменшення кількості перевірок навчальних закладів, з якими Фонд уклав угоди про співробітництво, встановлення чітких критеріїв (зауважень Комісії з тестування навчальних закладів) за якими Фонд прийматиме рішення щодо розірвання угоди про співробітництво або не продовження дії угоди, зменшення документообігу між навчальними закладами та Фондом, встановлення форми довідки, яка надається навчальними закладами до Фонду про організацію стажування оцінювачів-стажистів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, встановлення визначення про тривалість академічної години, збільшення строку дії погоджених Фондом програм підвищення кваліфікації оцінювачів;

 

  • запровадження декларативного принципу включення інформації про оцінювачів до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, шляхом об’єднання Заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та Заяви про включення інформації про оцінювача до Реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, зменшення кількості документів необхідних для реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

 

  • удосконалення роботи Екзаменаційної комісії в частині розгляду скарг на професійну оціночну діяльність оцінювачів, розгляду питань щодо видачі дубліката кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача.

 

Згідно представленого Фондом державного майна України аналізу регуляторного впливу вбачається, що проект наказу підготовлено з метою зменшення адміністративного регулювання Фондом процедури реєстрації інформації про оцінювачів в Державному реєстрі, шляхом об’єднання Заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та Заяви про включення інформації про оцінювача до Реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, зменшення кількості документів необхідних для реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, передбачення можливості отримувати Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі в паперовій формі, за бажанням оцінювача.