Помилка

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

24 серпня 2016 року

 

Фонд державного майна України планує внести зміни до наказу «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», з метою удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах.

 

 

On-Amending-the-Regulation-on-the-competitive-selection-of-evaluation-activity-01

 

 

Днями на офіційному сайті Фонду державного майна України з’явилася інформація про те, що регулятор відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах, планує внести зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 року за №60/28190, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту відповідного наказу ФДМУ у зв’язку з прийняттям Закону України «Про публічні закупівлі», а також з метою вдосконалення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності (зокрема, спрощення переліку документів, що подається учасниками; визначення вичерпного переліку підстав, за яких учасники не допускаються до участі у конкурсі або їх пропозиції відхиляються під час проведення закупівлі через електронну систему закупівель; запровадження механізму використання електронної системи закупівель, передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» тощо) є нагальна потреба внести відповідні зміни до чинного Положення.

 

Новою редакцією Положення планується передбачити, що під час проведення закупівлі робіт з оцінки застосовуватиметься електронна система закупівель, передбачена абзацом четвертим частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», використання якої здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року №166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим наказом Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 року №35.

 

Відповідно до представленого ФДМУ аналізу регуляторного впливу проекту відповідного наказу, його прийняття буде сприяти вдосконаленню процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, запобіганню і протидії можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

За словами регулятора, проект наказу Фонду державного майна України дасть змогу узагальнити вже набутий практичний досвід комісій з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, створених в органах приватизації, а також вирішити ряд нагальних проблем, пов’язаних з необхідністю оптимізувати процедуру конкурентного відбору, зокрема, під час застосування електронної системи закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».