Помилка

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»

CТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ

Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і підзвітності органів управління в ієрархічному порядку, дотримання дисципліни, врахування регламентуючих документів Асоціації.

Основою структури Асоціації є безпосередньо члени Асоціації, які об’єднуються у Обласні осередки (відділення) Асоціації. Обласні осередки (відділення) Асоціації можуть бути зареєстровані як юридична особа або легалізовані шляхом повідомлення згідно чинного законодавства України. Діяльність Обласних осередків (відділень) Асоціації здійснюється відповідно до Положення про Обласні осередки (відділення), затвердженого Радою Асоціації, або їх Статутів, текст яких погоджений на засіданні Ради Асоціації.

 

directors-and-officers


Асоціація має наступні керівні органи управління та контролю: З’їзд Асоціації (вищий колегіальний орган управління АФО), Рада Асоціації та Президія Асоціації на чолі з Президентом АФО (керівні виконавчі органи АФО), Виконавчий комітет Асоціації на чолі з Виконавчим директором АФО (виконавчий орган АФО), Ревізійна комісія Асоціації (контролюючий орган АФО).

 

 

Керівництво АФО
Президент АФО

МАКСИМОВ
Степан Йосипович


Віцепрезидент АФО ЯКУБОВСЬКИЙ
Валерій Володимирович


Віцепрезидент АФО ПОТІМКОВ
Олександр Юрійович


Віцепрезидент АФО ФІЛІПОВИЧ
Олександр Йосипович


Виконавчий директор АФО ГОРОДНИК
Алла Григорівна 

Повернутися на початок


Члени Президії АФО


Президія АФО є керівним виконавчим органом Асоціації, що здійснює поточне та оперативне керівництво Асоціацією в період між засіданнями Ради АФО, а також контролює й регулює діяльність Виконавчого комітету АФО та інших статутних органів Асоціації або їх відокремлених підрозділів в межах своїх повноважень. До складу Президії АФО входять (як члени Президії):Президент АФО МАКСИМОВ
Степан Йосипович


Член Президії АФО ЯКУБОВСЬКИЙ
Валерій Володимирович


Член Президії АФО ПОТІМКОВ
Олександр Юрійович


Член Президії АФО ФІЛІПОВИЧ
Олександр Йосипович


Член Президії АФО ПЛАТОНОВ
Борис Олексійович


Член Президії АФО ПСЯРНЕЦЬКИЙ
Євген Валентинович


Член Президії АФО

АНДРЄЄВ
Андрій ВолодимировичЧлен Президії АФО ШЕВЧЕНКО
Валерій Анатолійович


Член Президії АФО ЛЕВЧЕНКО
Леонід Васильович


Член Президії АФО ДОЛИНСЬКИЙ
Леонід Борисович


Член Президії АФО СЕРДЮКОВА
Інна Василівна


Член Президії АФО ШАШКІНА
Людмила Олексіївна

Повернутися на початок


Члени Ради АФО


Рада АФО є керівним виконавчим органом Асоціації, що здійснює загальне керівництво Асоціацією в період між засіданнями З’їзду АФО, а також контролює й регулює діяльність Президії АФО та Обласних осередків (відділень) АФО. До складу Ради АФО входять (як члени Ради): Президент АФО, Віцепрезиденти АФО, Відповідальний секретар АФО, обрані на З’їзді Асоціації члени Президії АФО, а також Голови всіх зареєстрованих Обласних осередків (відділень) АФО, а саме:Вінницький осередок СОЛОМКО
Валерій Миколайович


Волинський осередок ДИНЬКОВСЬКА
Олена Володимирівна


Дніпропетровський осередок МЕЛЬНИЧЕНКО
Олена Дмитрівна


Житомирський осередок АНДРУЩЕНКО
Ярослав Миколайович


Запорізький осередок ІНГУРАН
Алла Іванівна


Івано-Франківський осередок СВИНАРЕНКО
Ярослав Володимирович


Київський обласний осередок ГОРОДНИК
Алла Григорівна


Київський міський осередок ШАШКІНА
Людмила Олексіївна


Кіровоградський осередок СУРКОВ
Іван Євгенійович


Кримський республіканський осередок КОРАБЕЛЬНИКОВА
Наталя Олександрівна


Львівський осередок ПОТИНСЬКИЙ
Антон Миколайович


Одеський осередок САГАНОВИЧ
Андрій Іванович


Полтавський осередок ДУДКА
Оксана Миколаївна


Сумський осередок ШЕВИЧ
Тамара Євгеніївна


Тернопільський осередок СУСЛОВ
Роман Володимирович


Харківський осередок СЕРДЮКОВА
Інна Василівна


Херсонський осередок МАКУХА
Володимир Володимирович


Хмельницький осередок БАЦУРА
Олександр Степанович


Черкаський осередок КОЛЕСНІК
Людмила Йосипівна


Чернівецький осередок КІРІЯК
Сергій Анатолійович


Чернігівський осередок КЕЙТА
Наталія Олексіївна

Повернутися на початок


Члени Ревізійної комісії АФО


Контроль за виконанням рішень та перевірка діяльності Асоціації, її структурних підрозділів і підприємств, створених за участю Асоціації, здійснюється Ревізійною комісією АФО, яка обирається З’їздом Асоціації та підзвітна йому. Ревізійна комісія АФО має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Асоціації. До складу Ревізійної комісії АФО входять:Голова Ревізійної комісії АФО ШОМКО
Олег Сергійович


Член Ревізійної комісії АФО БОГАТИРЕНКО
Ірина Олексіївна


Член Ревізійної комісії АФО ГЛІВІНА
Наталія Володимирівна

Повернутися на початок