МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПРОС
КОНТАКТЫ
PDF Печать E-mail

О РАСШИРЕНИИ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ZOOM

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

 

17 июня 2020 года

 

Информационное письмо Фонда госимущества от 12.06.2020 за №10-59-11510 о повышении квалификации оценщиков, путем использования сервисов для проведения видеоконференций и онлайн-встреч на платформе ZООМ, составленное на основании принятого Комиссией по тестированию учебных заведений решения по данному вопросу (протокол заседания от 28.05.2020).

 

 

Shchodo-rozshyrennya-form-pidvyshchennya-kvalifikatsiyi-otsinyuvachiv

 

 

Фонд держмайна листом від 12.06.2020 за №10-59-11510 повідомляє навчальні заклади щодо рішення Комісії з тестування навчальних закладів від 28.05.2020 для врахування в роботі під час організації навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів:

 

(1) Враховуючи економічну та епідеміологічну ситуацію, яка склалась у 2020 році, запровадити, як пілотний проект зі строком апробації до 31 грудня 2020 року, нову додаткову форму підвищення кваліфікації оцінювачів шляхом використання сервісу для проведення відео-конференцій та онлайн-зустрічей на платформі ZOOM.

 

(2) До 01 лютого 2021 року Фонду разом з Комісією з тестування навчальних закладів проаналізувати переваги та недоліки нової форми підвищення кваліфікації оцінювачів з метою прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до нормативно-правового акту – пункту 3.3 розділу III Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду від 15.04.2004 за №754, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.05.2004 за №562/9161 (зі змінами) (далі – Загальні вимоги) в частині доповнення форм підвищення кваліфікації оцінювачів.

 

(3) Затвердити такі мінімальні вимоги до організації навчальними закладами в межах пілотного проекту навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації з використанням платформи ZOOM:

 

(3.1) визначити, що технічними вимогами до оцінювачів, які виявили бажання підвищити кваліфікацію у форматі відео-конференцій та онлайн-зустрічей на платформі ZOOM, є наявність у слухачів відповідного обладнання, яке забезпечує якісний відео та аудіо зв’язок, а також доступ до мережі Інтернет;

 

(3.2) навчальні заклади для організації нової форми підвищення кваліфікації повинні забезпечити виконання таких мінімальних вимог до навчального процесу:

 

  • у строки, встановлені пунктом 3.8. розділу III Загальних вимог, повідомляти Фонд про заплановану форму підвищення кваліфікації оцінювачів. У разі проведення навчання в межах пілотного проекту за новою формою, зазначати в цьому листі параметри доступу до відео-конференції або зазначати додатковим листом, але не пізніше одного дня до початку навчання;

 

  • до 22 червня 2020 року запровадити контрольне тестування для слухачів підвищення кваліфікації після завершення кожного блоку навчання (загальних питань за кожним напрямом оцінки та за кожною спеціалізацією) шляхом анкетування слухачів за допомогою електронних форм для збору, узагальнення та аналізу інформації на платформі Google Форм. Тестові питання повинні розроблятися безпосередньо викладачем на підставі викладеного ним лекційного матеріалу для перевірки рівня засвоєння такого матеріалу слухачами. Обсяг тестових запитань повинен становити 10-15 запитань з трьома-п’ятьма варіантами відповідей;

 

  • у разі використання оцінювачем кожної наступної спроби під час тестування, тестові питання змінюються в довільному порядку та варіанти відповідей на них. Тестування вважається успішним за умови отримання не менше 75% правильних відповідей;

 

  • навчальний заклад повинен забезпечити зберігання відповідей слухачів, зокрема, шляхом використання електронної таблиці Google, щонайменше до 01 лютого 2021 року та забезпечити надання доступу фахівцям Фонду до відповідей слухачів у онлайн форматі, а також до архівних файлів;

 

  • після завершення навчання за програмами підвищення кваліфікації навчальним закладом формується узагальнений список слухачів, які успішно склали контрольне тестування та допущені до круглого столу. Узагальнений список надається до Фонду засобами електронного зв’язку;

 

  • підвищення кваліфікації завершується круглим столом, за результатами якого навчальним закладом оформлюється посвідчення про підвищення кваліфікації;

 

(3.3) Фонд для забезпечення контролю за організацією навчального процесу здійснює такі заходи:

 

  • перед проведенням навчальним закладом підвищення кваліфікації в межах пілотного проекту за новою формою перевіряє запровадження таким навчальним закладом контрольного тестування слухачів;

 

  • проводить онлайн перевірки наявності слухачів під час проведення підвищення кваліфікації. У разі неодноразової відсутності оцінювача під час проведення навчального процесу, підвищення кваліфікації не зараховується;

 

(3.4) секретаріат Екзаменаційної комісії направляє члену Екзаменаційної комісії узагальнений список слухачів, які допущені до Круглого столу, з урахуванням відомостей про перевірки фахівцями Фонду наявності слухачів під час проведення підвищення кваліфікації для проведення Круглого столу та оформлення узагальненої відомості про підвищення кваліфікації оцінювачами, які взяли у ньому участь.