Ошибка

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СУБЪЕКТОВ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

04 февраля 2016 года

 

На официальном веб-портале Верховной Рады Украины опубликован приказ Фонда государственного имущества Украины №2075 от 31.12.2015 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15.01.2016 за №60/28190. По словам регулятора данный приказ разработан с целью совершенствования порядка привлечения субъектов оценочной деятельности – субъектов хозяйствования на конкурсной основе.

 

 

Regulation-on-the-competitive-selection-of-evaluation-activity

 

 

Нове Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель».

 

Ця процедура застосовується Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної закупівлі, у таких випадках:

 

  • Фонд, його регіональні відділення (органи приватизації) виступають замовниками послуг з незалежної оцінки майна, робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір (конкурс) суб’єктів оціночної діяльності в інших випадках, визначених законодавством;

 

  • звернення органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями виступати замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

 

  • звернення інших заінтересованих в проведенні конкурсу осіб, у тому числі суб’єктів господарювання з державною часткою (комунальною часткою) в статутному капіталі у разі, якщо орган приватизації, інший орган державної влади або орган місцевого самоврядування не виступають замовником такої оцінки.

 

Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що вартість послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів Фонду (регіонального відділення Фонду, відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб’єкта господарювання) для здійснення державної закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

 

У тексті Положення розкривається процедура підготовки до проведення конкурсу, описуються особливості підготовки до проведення конкурсу з метою надання послуг з оцінки майна та виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, порядок проведення конкурсу та механізм інформування про його результати.

 

Згідно Положення інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з оцінки) публікується в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газеті «Відомості приватизації» та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет. Інформація про результати конкурсів, проведених конкурсними комісіями органів місцевого самоврядування, може публікуватися в друкованих засобах масової інформації обласного та республіканського рівнів, а також оприлюднюватися на власних веб-сайтах в мережі Інтернет і на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет. Фонд узагальнює інформацію про результати конкурсів і доводить її до відома органів приватизації та громадськості.

 

 

readmore